Više o tvrtkama

INETEC Institut za nuklearnu tehnologiju

NameINETEC Institut za nuklearnu tehnologiju
IndustryAutomotive
AddressDolenica 25, Zagreb, HR
DescriptionVodeća svjetska kompanija koja razvija i proizvodi robotske sustave za ispitivanje integriteta komponenti nuklearnih elektrana koji se koriste u zonama visoke radijacije.
Homepagehttp://www.inetec.hr

Štand

Lokacija štandaB55

Prezentacija

NazivZahtjevi na robotki software za rad u izazovnim okruženjima: nuklearna i neurokirurška primjena
Vrijeme održavanjaWednesday, 23.05. at 12:30
Siva vijećnicaGrey hall / Siva vijećnica
Opis prezentacijeINETEC - Instut za nuklearnu tehnologiju već dugi niz godina uspješno usavršava postojeća i razvija nova rješenja u području inspekcije nuklearnih elektrana. Takva djelatnost podrazumijeva pametno osmišljenu software-sku podršku robota i manipulatora u akciji.
Predavač74e2a5ee04a85585eb21dd1015084202
O predavačuAnte Buljac rođen je Sinju 1989. godine. U periodu 2008. - 2014. godine pohađa Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu nakon čega odlazi na doktorski studij u Pariz. U periodu 2014. – 2017. zaposlen je u Laboratoire de mécanique et technologie, Paris Saclay i Centre des Matériaux, MINES ParisTech u sklopu projekta “COMINSIDE” i pohađa doktorski studij na Écoles doctorales Université Paris-Saclay - Sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et géosciences. U navednom periodu završava doktorski rad pod nazivom “Understanding, observation and quantification of ductile failure mechanisms via 3D imaging”. Po zavšetku doktorskog studija vraća se u Zagreb gdje se zapošljava u INETEC - Institutu za nuklearnu tehnologiju na projektu razvoja neurokirurškog robota “NERO” u kojem INETEC sudjeluje zajedno sa FSB-om i Kliničkom bolnicom Dubrava.