CS Computer Systems

Information and communication technology
Booth
A02

CS Computer Systems pruža integrirane informacijske usluge kojima pokriva sve segmente informacijskih, sistemskih i komunikacijskih tehnologija. Analiziramo poslovne potrebe naših klijenata te projektiramo, održavamo i nadograđujemo informacijska rješenja koja im pomažu pri stvaranju konkurentnih poslovnih prednosti.