CS Computer Systems

Information and communication technology
Booth

CS Computer Systems pruža integrirane informacijske usluge kojima pokriva sve segmente informacijskih, sistemskih i komunikacijskih tehnologija. Analiziramo poslovne potrebe naših klijenata te projektiramo, održavamo i nadograđujemo informacijska rješenja.