Addiko Bank

Financial

Addiko Bank d.d. posluje od 1996. godine nudeći proizvode i usluge pravnim osobama, javnim institucijama i građanima. Ima mrežu od 59 poslovnica te više od 270 bankomata, a usluge pruža više od 400.000 klijenata. Sjedište grupacije nalazi se u Beču. U vlasništvu je Advent Internationala i EBDR.