Diverto d.o.o.

Network & security
Booth
Presentation
16.5. 14:30

Diverto je tvrtka specijalizirana za rješenja na području informacijske sigurnosti, a posebno je specijalizirana za upravljanje informacijskom sigurnošću, penetracijska testiranja i red teaming, obradu incidenata i računalnu forenziku.Njeguje se osobni razvoj i kontinuirano učenje svakog djelatnika.