KRAKEN d.o.o.

Information and communication technology
Booth

Kraken se bavi razvojem i održavanjem sustava na području obrade podataka i machine learninga, automatizacije procesa, industrije, medicine i IoT te surađuje sa širokim spektrom klijenata i partnera iz cijelog svijeta.