Greyp Bikes d.o.o.

Electronics and embedded software
Presentation
21.10. 15:00

Greyp Bikes je sestrinska tvrtka Rimac Automobila, tehnološki napredna kompanija koja proizvodi električne bicikle i hardverske te softverske sisteme za električne bicikle.