Omega software d.o.o.

Information and communication technology

Omega software je poduzeće koje se bavi razvojem i integracijom cjelovitih ICT rješenja koja se temelje na vlastitim inovativnim razvojnim platformama. Naš portfolio rješenja, proizvoda i usluga obuhvaća razvoj, implementaciju te integraciju kompleksnih ICT rješenja koja pokrivaju mnoga područja djelatnosti, a primjenjiva su za državnu upravu i lokalnu samoupravu, javna poduzeća, privatni i uslužni sektor te energetiku.Naša snaga počiva na znanju i iskustvu naših djelatnika stoga posebnu pažnju pridajemo izgradnji tima koji pronalazi motivaciju i zadovoljstvo u stvaranju kvalitete i inovacija, do čega se može doći samo kontinuiranim usavršavanjem i ulaganjem u osobni razvoj djelatnika.