Croatia osiguranje d.d.

Financial

Croatia osiguranje vodeća je kompanija na hrvatskom osigurateljnom tržištu. Kao digitalni lider i predvodnik digitalne transformacije osiguranja, Croatia osiguranje usmjereno je ka digitalizaciji poslovanja, kreiranju i implementaciji novih trendova u osiguranju te efikasnom odgovaranju na izazove budućnosti. Kompaniju danas odlikuju ubrzani razvoj, agilnost i digitalizacija poslovanja, s jasnim usmjerenjem na klijenta. Budućnost osiguranja je digitalna, inovativna i izazovna, a mi činimo sve kako bi ju dočekali spremni. Upravo zato, dobro je biti u Croatiji.