Databox d.o.o.

Information and communication technology

DataBox je telekom operator za poslovne korisnike, odnosno pružatelj usluga pristupa Internetu i fiksne telefonije te jedan od vodećih pružatelja usluga podatkovnog centra i računarstva u oblaku (eng. Cloud).