Undabot

Mobile and web development
Booth
Presentation
15.5. 13:30

Undabot je mobile development tvrtka koja razvija nativne iOS i Android mobilne aplikacije te aplikacije za pametne satove, beaconse i ostale najnovije tehnologije. Undabot je mala mobile development tvrtka s velikim projektima.