Axilis

Mobile and web development

Axilis je poduzeće koje se bavi razvojem i dizajnom aplikacija. Mladi i sve brojniji tim stručnjaka, smješten u 2 ureda u Zagrebu i New Yorku, fokusiran je na izradu kvalitetnih softverskih rješenja koja su prepoznata na domaćem, ali i stranom tržištu.