Press kutak

Voditeljica tima za marketing i komunikacije

  • Marina Borac
  • marina.borac@kset.org
  • +385 98 779 868

Kontakt za odnose s medijima

  • Marija Magdalena Slović
  • magdalena.slovic@kset.org
  • +385 91 484 09 80